Becsületbeli nyilatkozat

Ovim putem izjavljujem da su točne informacije koje sam naveo/la u povezanosti s otvaranjem ovog računa. Nadalje, potvrđujem da prihvaćam određene pravne obveze koje se primjenjuju na mene kao medicinskog stručnjaka prilikom prihvaćanja i rukovanja spermom donora. Prihvaćam da međunarodna i državna tijela prime moje identifikacijske podatke da bi mogla slati obavijesti o potencijalnim genetskim stanjima povezanima s donorom sperme ili djetetom donora rođenim s registriranim stanjem.