Što je rezervacija kvote?

Većina zemalja ima maksimalnu kvotu trudnoće po donoru, koja ograničava broj trudnoća, beba ili obitelji za koje se određeni donor smije koristiti u određenoj zemlji. To se naziva kvota trudnoće. Za neke zemlje obvezna je rezervacija kvote.

Rezervacija kvote je jamstvo posjedovanja rezerviranog broja obitelji ili trudnoća unutar ukupne kvote za određenu zemlju. Rezervacija kvote također jamči da možete koristiti spermu istog donora tijekom cijelog vašeg sadašnjeg i budućeg tretmana (za brata ili sestru*). Čak i ako se lokalna kvota dostigne u međuvremenu, vi ćete i dalje posjedovati svoju rezerviranu kvotu.

Preporučujemo da uzmete u obzir i pričuvne cjevčice ako biste htjeli koristiti istog donora za buduću braću i sestre djeteta.

Ako je u vašoj zemlji propisana obvezna rezervacija kvote, automatski će biti dodana košarici kada dodate cjevčice.

Što je rezervacija kvote?

Cijene i refundacija

Cijena rezervacije kvote ovisi o anonimnosti donora:

  • Rezervacija kvote za anonimnog donora: 200 EUR (bez PDV-a)
  • Rezervacija kvote za neanonimnogdonora: 350 EUR (bez PDV-a)

Rezervacija kvote u potpunosti se refundira ako se ne ostvari trudnoća te ako ostanete bez cjevčica ili embrija za buduće tretmane.

Ako želite da vam se refundira vaša rezervirana kvota, prijavite se na svojem profilu.

*U Norveškoj je rezervirana kvota potrebna za svaku trudnoću, jer je kvota trudnoće 8 djece u 6 obitelji. Pogledajte pravila za ‘Barnrett’.