EU Standardi

Svi donori i sve jedinice odabrane su i provjerene u skladu s opsežnim osiguranjem kvalitete, operativnim postupcima i politikama za odabir, procjenu i pregled donora tvrtke Cyros International. Sve jedinice koje zadovoljavaju EU standarde također zadovoljavaju specifične EU zahtjeve koji su na snazi za vrijeme donacije, a sve u skladu s odabirom, karantenom, godinama i anonimnošću.

Popis u nastavku predstavlja, prema našem znanju, pregled trenutno važećih regulacija: